Akademia Kompetencji

akStudentów i absolwentów zachęcamy do udziału w Akademii Kompetencji – cyklu szkoleń, podczas których można skorzystać z szerokiej gamy bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji wielu branż.

Celem tego wydarzenia jest pomoc w nabywaniu kompetencji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej. Zajęcia odbywające się w ramach tej imprezy pozwolą wykształcić cechy pożądane na rynku pracy, umożliwiają poszerzenie obszaru wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących kultury organizacyjnej obowiązującej w danej firmie lub instytucji.

W poprzednim roku w 50 szkoleniach wzięło udział aż 934 studentów.

Korzyści dla uczestników:

– możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje pożądane we współczesnym rynku pracy;
– ukierunkowanie studentów i absolwentów na rozwój kluczowych kompetencji;
– możliwość spotkania z przedstawicielami wiodących firm/instytucji w Polsce;
– zapoznanie się z aktualnymi potrzeby rekrutacyjnymi firm i instytucji;
– otrzymanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia.

Tegoroczna edycja Akademii Kompetencji odbywa się w dniach 20 marca – 31 maja. W tym roku przygotowanych zostało 53 bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli 32 firm i instytucji. Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie Akademii Kompetencji oraz w systemie USOSweb.

Warunki rejestracji na szkolenia przestawiamy poniżej:

– Rejestracja na szkolenia odbywa się w 3 turach (po 1 turze na dany miesiąc szkoleń);
– Lista szkoleń będzie udostępniona na stronie Akademickiego Biura Karier Zawodowych oraz w systemie USOS w dniu rozpoczęcia danej tury rejestracji;
– Najbliższa tura rejestracji rozpocznie się  21 kwietnia;
– Rejestracja będzie dostępna na stronie: https://goo.gl/yyAttE;
– W jednej turze każdy uczestnik może zapisać się na max. 3 szkolenia;
– Limit miejsc na każde szkolenie jest ograniczony;
– Każdy uczestnik po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej (przesłanej w wersji on-line po danym szkoleniu) otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie w terminie nie przekraczającym 14 dni;
– Każdy uczestnik ma możliwość wyrejestrowania się ze szkolenia najpóźniej 2 dni przed datą jego odbycia.

Prosimy o rozważną rejestrację na szkolenia! Jeśli uczestnik nie odwoła swojej obecności, skutkować to będzie zablokowaniem konta użytkownika na okres 6 miesięcy. Oznacza to, że użytkownik w tym okresie nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w żadnym szkoleniu organizowanym przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

0